woensdag 21 mei 2014

Educatiesymposium Stichting Oude Groninger Kerken

De Stichting Oude Groninger Kerken bestaat dit jaar 45 jaar. Dat vieren ze onder andere met een educatiesymposium!

Een symposium waarin het SOGK terugblikt op 15 jaar erfgoededucatie. Maar waar ze ook volop ruimte bieden voor nieuwe vergezichten.  Want de SOGK blijft nieuwsgierig naar nieuwe antwoorden op oude vragen. Hoe kunnen ze kinderen laten kijken naar hun eigen omgeving, naar een monumentale kerk en naar erfgoed in het algemeen? Wat valt er eigenlijk te zien en te ontdekken? Wat zijn recente ontwikkelingen in het denken over onderwijs? Wat zijn de verschillen én overeenkomsten tussen cultuuronderwijs en onderwijs en wetenschap en techniek, en wat kunnen ze van elkaar leren? En hoe presenteert zich 'het Noorden door de ogen van het Zuiden'; hoe klinkt een Vlaamse feestrede?

Tijdens het symposium komen al deze vragen aan de orde, in een plenair deel en vervolgens in diverse deelsessies. Rondom het programma is ruimte om nader met elkaar in gesprek te raken.

Het plenaire programma wordt verzorgd door Barend van Heusden (hoogleraar Cultuur en Cognitie, Rijksuniversiteit Groningen, onderzoeksleider 'Cultuur in de Spiegel'), Bernardine Beenackers-Heeren (historica, en eigenaar historisch onderzoeksbureau Kleioskoop),

Brecht Demeulenaere (directeur Canon Cultuurcel, het landelijke Vlaamse instituut voor cultuuronderwijs), en Peter Barthel (hoogleraar astrofysica, initiator van het Wetenschapsknooppunt Noord Nederland en rector van de Scholierenacademie).

De deelsessies worden verzorgd door Justin Kroesen (Instituut voor Christelijk Cultureel Erfgoed), Tineke de Danschutter (Consulent Museumhuis Groningen), Douwe van der Tuin (Coördinator Wetenschapsknooppunt Noord Nederland), Linda Tijsma (Hanzehogeschool Groningen), Annick Kothuis (SOGK),  Eelco van Es (projectleider leergang cultuuronderwijs, Rijksuniversiteit Groningen), Menno Sikkink (bouwkundige, Menno Sikkink Monumenten Advies en Inspectie), Martine Letterie (auteur jeugdromans en serie over "Focke"), en  Anneke Tiddens en Mandy Klok (leesbevorderingsspecialisten Biblionet Groningen).

SOGK viert dit symposium graag samen met partners binnen Cultuureducatie met Kwaliteit, Cultuur in de Spiegel, en het Wetenschapsknooppunt Noord Nederland. Samen met cultuurcoördinatoren, docenten en andere educatieprofessionals. Met cultuur- en beleidsmakers, bestuurders en studenten, vrijwilligers en monumentenbeheerders.

Reserveer alvast de datum in uw agenda: Woensdag 21 mei, vanaf 13.30 uur tot ongeveer 18.30 uur (Plaats: Coehoornsingel 14, 9711 BS Groningen).

Opgave symposium kan bij Agmar van Rijn: vanrijn@groningerkerken.nl

woensdag 21 mei

Educatiesymposium Stichting Oude Groninger Kerken

De Stichting Oude Groninger Kerken bestaat dit jaar 45 jaar. Dat vieren ze onder andere met een educatiesymposium!

lees meer »»

woensdag 16 april

Regeling flankerende projecten CMK 2014

Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft op 10 april de Tijdelijke regeling flankerende projecten Cultuureducatie met Kwaliteit 2014 gepubliceerd.

lees meer »»

woensdag 09 april

PO - Sparklab, een kunst en filosofielab voor kinderen (9-12 jaar)

In het Sparklab worden basisschoolleerlingen in de leeftijd van 9 tot 12 jaar gestimuleerd tot het filosoferen door middel van woorden en beelden.

lees meer »»

woensdag 09 april

CMK Groningen op CLICK!

Samen met Cultuur Educatie Stad, IVAK de Cultuurfabriek organiseerde CMK Groningen de cultuuronderwijsmarkt CLICK! op woensdag 19 maart 2014.

lees meer »»

woensdag 09 april

VO - Spin-off: een online game, ontwikkeld door de SOVG

Serious game: detective zijn in het hoofdkwartier van de Sicherheitsdienst Groningen: het Scholtenhuis

lees meer »»

woensdag 09 april

Educatief aanbod Noordelijk Scheepvaartmuseum

Educatief aanbod voor scholen bij ‘Gedwongen vrijheid. Het Engelse Kamp in Groningen, 1914-1918.’

lees meer »»

woensdag 09 april

Een leerplankader voor cultuuronderwijs van Cultuur in de Spiegel

De afgelopen jaren werkte SLO met de Rijksuniversiteit Groningen en twaalf scholen samen aan de vertaling van een theoretisch kader voor cultuuronderwijs naar de onderwijspraktijk.

lees meer »»

woensdag 19 maart

Cultuuronderwijsmarkt CLICK

Dit jaar vindt de Cultuuronderwijsmarkt plaats op woensdag 19 maart in 'De Tramwerkplaats' in Winschoten.

lees meer »»

woensdag 19 maart

Meer informatie Cultuuronderwijsmarkt Click

Kom naar Cultuuronderwijsmarkt Click! De markt is gratis toegankelijk! Geef je op via de inschrijfformulier.

lees meer »»

woensdag 12 maart

Nieuwe good practice op onze site: het Wessel Gansfortcollege en Infoversum

Voor het nieuwe Infoversum werden zeven maquettes van kunstwerken ontworpen en gemaakt door leerlingen van het Wessel Gansfortcollege.

lees meer »»

woensdag 12 maart

Good practice: het Prins Claus Conservatorium en de Oosterhoogebrugschool

Eén keer in het jaar krijgen de leerlingen van de groepen zes van de Groningse Oosterhoogebrugschool een heel speciaal concert voorgeschoteld!

lees meer »»

woensdag 12 maart

Cultuur In de Spiegel: uitleg van de theorie en voorbeelden op de site

Op de site van CIS kun je nu zelf de basiscomponenten van het theoretisch kader verkennen.

lees meer »»

zaterdag 15 februari

OPEN DAG De Jonge Onderzoekers

Op zaterdag 15 februari a.s. is het bij De Jonge Onderzoekers aan de in Groningen een OPEN DAG met het motto 'Kijken, doen en ontdekken'.

lees meer »»

zaterdag 15 februari

Deadline dichtwedstrijden Poëziepaleis

De deadline voor de dichtwedstrijden Kinderen en Poëzie (PO 6 t/m 12 jaar) en Doe Maar Dicht Maar (VO 12 t/m 19 jaar) is 15 februari 2014.

lees meer »»

maandag 10 februari

Blog directeur LKCA

Ocker van Munster: 'Kunst is meer dan alleen maar nuttig, het tilt het leven op'

lees meer »»

maandag 10 februari

Praxisbulletin 'Leren doordenken'

Praxisbulletin is het tijdschrift voor leerkrachten in het basis- en speciaal onderwijs. Deze maand is het thema filosoferen met kinderen.

lees meer »»

donderdag 06 februari

VO - Niemandsland van Club Guy and Roni en De Steeg

Niemandsland wordt gespeeld in de periode van 31 maart t/m 9 mei 2014 en is een een dans-theater-voorstelling voor jongeren van 12 tot 21 jaar

lees meer »»

zaterdag 25 januari

Het Groninger Museum LIVE festival op zaterdagavond 25 januari

Het Groninger Museum LIVE festival op zaterdagavond 25 januari

lees meer »»

vrijdag 24 januari

Dag van Taal, Kunsten en Cultuur

Op vrijdag 24 januari 2014 vindt in en rond de Rijksuniversiteit Groningen voor de 13e keer de Dag van Taal, Kunsten & Cultuur plaats.

lees meer »»

zaterdag 18 januari

Open dag zaterdag 18 januari Prinsentheater

Open Dag Theaterwerkplaats Groningen op zaterdag 18 januari 2014 Een middag met presentaties, open lessen en voorstellingen.

lees meer »»

zaterdag 18 januari

Open dag zaterdag 18 januari Stedelijke Muziekschool Groningen

18 januari: Open Dag Muziek met proeflessen, presentaties en een optreden van Bert Hadders.

lees meer »»

woensdag 15 januari

Oproep Noordelijk Scheepvaartmuseum

Oproep voor het basisonderwijs - stem op de nieuwe huisstijl van het educatieve materiaal van het Noordelijk Scheepvaartmuseum.

lees meer »»

dinsdag 14 januari

Eindconferentie Cultuur in de Spiegel

Eindconferentie Cultuur in de Spiegel op donderdag 20 maart 2014.

lees meer »»

dinsdag 14 januari

VO - Openbare repetitie NNT

Noord Nederlands Toneel Openbare repetitie Oresteia.

lees meer »»

dinsdag 14 januari

PO - voorstelling Grand Theatre, Maas: De man die alles weet

Schoolvoorstellingen en educatie voor het basisonderwijs (voorjaar 2014), Grand Theatre Groningen - Maas: De man die alles weet (4+),

lees meer »»

dinsdag 14 januari

PO - voorstelling Grand Theatre, Raaijmakers & Geerlings: Niet huppelen!

Schoolvoorstellingen en educatie voor het basisonderwijs (voorjaar 2014), Grand Theatre Groningen -Raaijmakers & Geerlings: Niet huppelen!

lees meer »»