maandag 1 december 2014

Donderdag bij VRIJDAG

VRIJDAG Cultuureducatie organiseerde tot nu toe twee keer per jaar een Platformbijeenkomst voor het onderwijs en de culturele instellingen in de stad. Wij zijn van mening dat dit concept toe is aan vernieuwing. Daarom organiseren wij, Donderdag bij VRIJDAG. Een laagdrempeliger netwerkvariant met meer aandacht voor onze doelgroepen en actuele thema's.

Vanaf januari 2015 wordt op elke derde donderdag van de maand van 15.00 - 17.00 uur Donderdag bij VRIJDAG georganiseerd. De agenda wordt tot de zomer van 2015 samengesteld op basis van onze nieuwe taakstelling, actuele thema's en interessante ontwikkelingen op het gebied van cultuureducatie. Dat betekent dat we in ieder geval items op het gebied van deskundigheidsbevordering, bemiddeling, advisering en de ontwikkeling van het nieuwe cultuurmenu en het concept van Cultuurtrainers op de agenda zullen zetten. Hiernaast is er altijd gelegenheid om te netwerken en gezellig na te praten met een drankje.

De eerste Donderdag bij VRIJDAG vindt plaats op 22 januari 2015, aan de walstraat 34 in Groningen.

Agenda
1. Opening met koffie, thee en voorstelrondje met iets extra's
2. Toelichting op het concept Donderdag bij VRIJDAG
3. Lezing en workshop door Merlijn Twaalfhoven
4. Netwerken en napraten met live muziek en een Nieuwjaarsdrankje

maandag 01 december

Donderdag bij VRIJDAG

Platformbijeenkomst nieuwe stijl: Donderdag bij VRIJDAG.

lees meer »»

donderdag 13 november

verslag platformbijeenkomst DANS

Woensdag 5 november j.l. organiseerde VRIJDAG Cultuureducatie een platformbijeenkomst DANS.

lees meer »»

woensdag 01 oktober

VRIJDAG Cultuureducatie

De Kunstencentrum Groep en de Muziekschool zijn gefuseerd. Vanaf juni 2014 is er een nieuwe naam: VRIJDAG.

lees meer »»

woensdag 13 augustus

Stoomcursus ICC

Op 24 september gaat de nieuwe ICC stoomcursus van start!

lees meer »»

woensdag 13 augustus

Kenniscentrum Cultuureducatie Provincie Groningen

Kunststation C en IVAK de Cultuurfabriek gaan vanaf het nieuwe schooljaar samenwerken in één expertisecentrum cultuuronderwijs, onder een nieuwe naam: Cultuurclick Groningen.

lees meer »»

dinsdag 12 augustus

Subsidie beschikbaar voor erfgoedprojecten

Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft € 200.000,- euro beschikbaar voor voorbeeldstellende projecten op het gebied van erfgoedparticipatie.

lees meer »»

zaterdag 14 juni

Symposium over talentontwikkeling van het HJSO

Op zaterdagmiddag 14 juni organiseren het Haydn Jeugd Strijkorkest en het lectoraat Lifelong Learning in Music van de Hanzehogeschool Groningen een symposium over talentontwikkeling. Dit gebeurt ter ere van het 25-jarig bestaan van het HJSO.

lees meer »»

dinsdag 10 juni

Nieuwe NAAM!

De Kunstencentrum Groep en de Muziekschool zijn gefuseerd. Vanaf juni 2014 is er een nieuwe naam: VRIJDAG.

lees meer »»

dinsdag 10 juni

Informatieavond Master of Education in Arts

Informatieavond Master of Education in Arts in Groningen Datum: donderdag 19 juni 2014 Tijdstip: 17:00-20:00 uur Locatie: Hanzehogeschool, Atrium van de Van OlstToren (gebouw L) op Zernikeplein

lees meer »»

donderdag 05 juni

Nieuws Robert Brouwer

Nieuwe voorstelling: Boemerang

lees meer »»

donderdag 05 juni

Post HBO opleiding: BIK

De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht starten in september met de BIK-opleiding.

lees meer »»

donderdag 05 juni

'Outside the box' een interessant boek voor icc'ers!

Outside the box: stimuleer het creatieve denken in je klas: Door anders te leren kijken, gaan zowel leerkracht als leerlingen anders denken en doen. Dit heeft allerlei positieve consequenties. Een boek toegesneden op kinderen van 6 tot 12 jaar.

lees meer »»

woensdag 04 juni

Vanaf 4 juni een nieuwe naam

Muziekschool en Kunstencentrum zijn gefuseerd: voor alle Groningers is er nu een breed leer- en doe-programma met muziek, theater en beeldende kunst.

lees meer »»

woensdag 21 mei

Educatiesymposium Stichting Oude Groninger Kerken

De Stichting Oude Groninger Kerken bestaat dit jaar 45 jaar. Dat vieren ze onder andere met een educatiesymposium!

lees meer »»

woensdag 07 mei

DesignXPO

Van 7 mei t/m 15 juni presenteert het CBK een designxpo in samenwerking met House of Design en SIGN. Het thema is ambacht en vakmanschap.

lees meer »»

woensdag 07 mei

Mediawijsheid PO: tips over Facebook voor het onderwijs

In PraxisBulletin nummer 8 staan de praktische toepassingsmogelijkheden van Facebook in school en klas centraal (afl. 7 van een negendelige serie).

lees meer »»

woensdag 07 mei

Leerplankaders SLO en CiS

Leerplankaders CiS en Kunstzinnige oriëntatie - Hoe verhouden deze twee leerplankaders zich tot elkaar?

lees meer »»

woensdag 16 april

Regeling flankerende projecten CMK 2014

Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft op 10 april de Tijdelijke regeling flankerende projecten Cultuureducatie met Kwaliteit 2014 gepubliceerd.

lees meer »»

woensdag 09 april

PO - Sparklab, een kunst en filosofielab voor kinderen (9-12 jaar)

In het Sparklab worden basisschoolleerlingen in de leeftijd van 9 tot 12 jaar gestimuleerd tot het filosoferen door middel van woorden en beelden.

lees meer »»

woensdag 09 april

CMK Groningen op CLICK!

Samen met Cultuur Educatie Stad, IVAK de Cultuurfabriek organiseerde CMK Groningen de cultuuronderwijsmarkt CLICK! op woensdag 19 maart 2014.

lees meer »»

woensdag 09 april

VO - Spin-off: een online game, ontwikkeld door de SOVG

Serious game: detective zijn in het hoofdkwartier van de Sicherheitsdienst Groningen: het Scholtenhuis

lees meer »»

woensdag 09 april

Educatief aanbod Noordelijk Scheepvaartmuseum

Educatief aanbod voor scholen bij ‘Gedwongen vrijheid. Het Engelse Kamp in Groningen, 1914-1918.’

lees meer »»

woensdag 09 april

Een leerplankader voor cultuuronderwijs van Cultuur in de Spiegel

De afgelopen jaren werkte SLO met de Rijksuniversiteit Groningen en twaalf scholen samen aan de vertaling van een theoretisch kader voor cultuuronderwijs naar de onderwijspraktijk.

lees meer »»

woensdag 19 maart

Cultuuronderwijsmarkt CLICK

Dit jaar vindt de Cultuuronderwijsmarkt plaats op woensdag 19 maart in 'De Tramwerkplaats' in Winschoten.

lees meer »»

woensdag 19 maart

Meer informatie Cultuuronderwijsmarkt Click

Kom naar Cultuuronderwijsmarkt Click! De markt is gratis toegankelijk! Geef je op via de inschrijfformulier.

lees meer »»

woensdag 12 maart

Nieuwe good practice op onze site: het Wessel Gansfortcollege en Infoversum

Voor het nieuwe Infoversum werden zeven maquettes van kunstwerken ontworpen en gemaakt door leerlingen van het Wessel Gansfortcollege.

lees meer »»

woensdag 12 maart

Good practice: het Prins Claus Conservatorium en de Oosterhoogebrugschool

Eén keer in het jaar krijgen de leerlingen van de groepen zes van de Groningse Oosterhoogebrugschool een heel speciaal concert voorgeschoteld!

lees meer »»

woensdag 12 maart

Cultuur In de Spiegel: uitleg van de theorie en voorbeelden op de site

Op de site van CIS kun je nu zelf de basiscomponenten van het theoretisch kader verkennen.

lees meer »»

zaterdag 15 februari

OPEN DAG De Jonge Onderzoekers

Op zaterdag 15 februari a.s. is het bij De Jonge Onderzoekers aan de in Groningen een OPEN DAG met het motto 'Kijken, doen en ontdekken'.

lees meer »»

zaterdag 15 februari

Deadline dichtwedstrijden Poëziepaleis

De deadline voor de dichtwedstrijden Kinderen en Poëzie (PO 6 t/m 12 jaar) en Doe Maar Dicht Maar (VO 12 t/m 19 jaar) is 15 februari 2014.

lees meer »»

maandag 10 februari

Blog directeur LKCA

Ocker van Munster: 'Kunst is meer dan alleen maar nuttig, het tilt het leven op'

lees meer »»

maandag 10 februari

Praxisbulletin 'Leren doordenken'

Praxisbulletin is het tijdschrift voor leerkrachten in het basis- en speciaal onderwijs. Deze maand is het thema filosoferen met kinderen.

lees meer »»

donderdag 06 februari

VO - Niemandsland van Club Guy and Roni en De Steeg

Niemandsland wordt gespeeld in de periode van 31 maart t/m 9 mei 2014 en is een een dans-theater-voorstelling voor jongeren van 12 tot 21 jaar

lees meer »»

zaterdag 25 januari

Het Groninger Museum LIVE festival op zaterdagavond 25 januari

Het Groninger Museum LIVE festival op zaterdagavond 25 januari

lees meer »»

vrijdag 24 januari

Dag van Taal, Kunsten en Cultuur

Op vrijdag 24 januari 2014 vindt in en rond de Rijksuniversiteit Groningen voor de 13e keer de Dag van Taal, Kunsten & Cultuur plaats.

lees meer »»

zaterdag 18 januari

Open dag zaterdag 18 januari Prinsentheater

Open Dag Theaterwerkplaats Groningen op zaterdag 18 januari 2014 Een middag met presentaties, open lessen en voorstellingen.

lees meer »»

zaterdag 18 januari

Open dag zaterdag 18 januari Stedelijke Muziekschool Groningen

18 januari: Open Dag Muziek met proeflessen, presentaties en een optreden van Bert Hadders.

lees meer »»

woensdag 15 januari

Oproep Noordelijk Scheepvaartmuseum

Oproep voor het basisonderwijs - stem op de nieuwe huisstijl van het educatieve materiaal van het Noordelijk Scheepvaartmuseum.

lees meer »»

dinsdag 14 januari

Eindconferentie Cultuur in de Spiegel

Eindconferentie Cultuur in de Spiegel op donderdag 20 maart 2014.

lees meer »»

dinsdag 14 januari

VO - Openbare repetitie NNT

Noord Nederlands Toneel Openbare repetitie Oresteia.

lees meer »»

dinsdag 14 januari

PO - voorstelling Grand Theatre, Maas: De man die alles weet

Schoolvoorstellingen en educatie voor het basisonderwijs (voorjaar 2014), Grand Theatre Groningen - Maas: De man die alles weet (4+),

lees meer »»

dinsdag 14 januari

PO - voorstelling Grand Theatre, Raaijmakers & Geerlings: Niet huppelen!

Schoolvoorstellingen en educatie voor het basisonderwijs (voorjaar 2014), Grand Theatre Groningen -Raaijmakers & Geerlings: Niet huppelen!

lees meer »»