vrijdag 6 april 2012

VO - De Cultuurkaart in 2012-2013

De Cultuurkaart wordt geprivatiseerd en gaat in schooljaar 2012-2013 in gewijzigde vorm door. In de nieuwe vorm investeren de scholen 10 euro per leerling en krijgen er 15 euro aan cultureel tegoed voor terug. Klassikale activiteiten die u met de cultuurkaart betaalt, worden vrijgesteld van BTW.

De aanvraagprocedure en werking van de kaart blijven hetzelfde. Wel worden de regels voor activering van kaarten veel eenvoudiger. Vanaf mei 2012 kunnen scholen zich voor Cultuurkaart 2012-2013 aanmelden.

Meer informatie over de veranderingen vind je hier.

Er zijn (nog) geen berichten beschikbaar voor deze periode